HP de Tijd   |   26 Sep. 2022

De stelling: ‘Een suikertaks is een logisch instrument ter bevordering van de volksgezondheid’

JA

Waarom bent u het eens met deze stelling?

“Ongezonde voeding is nu goedkoper dan gezonde. Goedkoper betekent in feite een beloning voor het maken van de ongezonde keuze en we weten vanuit zowel de economie als de psychologie dat beloond gedrag toeneemt. De almaar stijgende suikerinname − en alle gezondheidsproblemen die daarmee gepaard gaan − is momenteel een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid. Natuurlijk zitten er ethische grenzen aan het gebruik van financiële prikkels, maar een algemene suikerbelasting op niet-essentieel voedsel lijkt mij zinvol.”

 

Moet die verantwoordelijkheid niet bij mensen zelf worden neergelegd?

“Het is een illusie te denken dat de overheid ons gedrag niet al de hele dag door beïnvloedt. Daarnaast ben ik van mening dat overheden de morele verplichting hebben om mensen te stimuleren in gezond gedrag. De leeftijdsgrens op alcohol vindt men ook een logische maatregel. Over suiker is evengoed bekend hoe slecht het is, dus zou er eigenlijk geen twijfel moeten bestaan om ook dit deels te reguleren.”

 

Kun je niet beter het suikergehalte in producten reguleren?

“Volgens mij bereik je met een suikertaks hetzelfde. Als suikerhoudende producten ineens een stuk duurder zijn, worden ze veel minder gekocht. Dan is het ook gauw afgelopen met de productie ervan.”

 

Waarom duurt het dan toch zolang voordat er een suikertaks wordt ingevoerd?

“Tja, suiker zit bijna overal in, dus zo’n belasting heeft invloed op allerlei verschillende partijen. Er spelen gewoonweg ontzettend veel belangen.”

 

Lees het hele artikel hier